Aşağıdaki sözleşmede, bundan böyle “Bentaş Bentonit A.Ş.” “VanCat Market” olarak anılacaktır.

1. Sözleşmenin onaylanması

VanCat Market üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve VanCat Market üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren VanCat Market sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Okunmadığı ve bilgisinin olmadığını ve kabul etmediğini iddia etmek mümkün olmadığı gibi kötü niyet olarak addedilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

VanCat Market sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında www.vancatmarket.com sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.

3. VanCat Market üyelik sistemi

• VanCat Market üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre’ye sahip olur.

• “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez.

• “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. VanCat Market, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

• Kullanıcının VanCat Market üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem VanCat Market’e “login” olmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye’nin yükümlülükleri

Üye VanCat Market servislerinden yararlandığı sırada,

• Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

• VanCat Market tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının VanCat Market’e ait olduğunu,

• VanCat Market servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, VanCat Market ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve VanCat Market’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

• VanCat Market tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple VanCat Market’in sorumlu olmayacağını,

• Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan VanCat Market’in sorumlu olmayacağını,

• VanCat Market’de sunulan hizmetlere VanCat Market tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda VanCat Market’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

• Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü VanCat Market’in sorumlu olmayacağını,

• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

• Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

• Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

• Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

• Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

• Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

• VanCat Market servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı VanCat Market’den tazminat talep etmemeyi,

• VanCat Market’den izin almadan VanCat Market servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

• VanCat Market’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

• Kurallara aykırı davrandığı takdirde VanCat Market’in gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

• VanCat Market’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

• Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

• Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

• Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyenin işbu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu tek başına Üye’ ye ait olduğunu,

• Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ve/veya hesaba havale yoluyla yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, üye alışveriş yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu aksi taktirde doğacak maddi, manevi ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

• Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

• Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, VanCat Market adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,

• Üye VanCat Market’in ticari itibarını zedeleyici eylem ve işlemler yapmayacağını aksi halde maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda olduğunu,

• Satılan ürün ve içeriğinden kaynaklandığı ispat olunamayan (öncelikle zararın oluştuğunu VanCat Market’e yazılı ihbar etmesi gerektiğini) zararlardan VanCat Market’in sorumlu tutulamayacağını,

• Üye üründen dolayı zarar gördüğünü ancak VanCat Market’in onay verdiği tahlil ve inceleme komisyonu raporu sonrası iddia edebileceğini, ürünün VanCat Market tesislerinden çıktıktan sonra doğmuş ve saklama koşullarına uygun olmayan ortamlarda bulundurmadan kaynaklanan zararlardan VanCat Market’i hiçbir şekil ve halde sorumlu tutulamayacağını,

• Üye zarar iddiasını öncelikle VanCat Market’e derhal ihbardan sorumlu olduğunu, zarar iddiası sonrası VanCat Market’in onayladığı inceleme komisyon raporu olmadan tek taraflı kararı ile basın/yayın kuruluşlarına vermiş olduğu bilgi, röportaj vb. VanCat Market’in ticari itibarını kötüleyecek her türlü eylemden dolayı VanCat Market’e peşinen, gayri kabili rücu maddi (ticari defterlerinin incelenmesi ile menfi/müspet zararı miktarı) ve manevi (100.000.USD) tazminat ödemekle mükellef olduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. VanCat Market’e verilen yetkiler

• VanCat Market herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı VanCat Market’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

• Kullanıcı adı ve şifresi VanCat Market tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. VanCat Market tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

• VanCat Market kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

• VanCat Market’in satışları, kendi stokları ile sınırlıdır.

• VanCat Market, müşterinin onayı olmadan VanCat Market bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, VanCat Market bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

• VanCat Market’te satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü VanCat Market’e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde VanCat Market hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

• VanCat Market, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden VanCat Market’in sorumlu olmadığını kabul eder.

• VanCat Market, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

• VanCat Market üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. VanCat Market ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Fiyatlar

Ürünlerin para birimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz efektif satış kurları kullanılmaktadır. Sitedeki ürünlerin fiyatlarına KDV dahildir.

8. Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler VanCat Market şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

9. Ürün Teslimatı

Internet üzerinden Kredi Kartı ve Havale ile yaptığınız tüm alışverişler üyelik formunda ya da sipariş formunda belirttiğiniz gönderi adresine (faturanız ve sipariş ettiğiniz ürünler) kargo ile teslim edilir. Böylece Internet üzerinden teslim edilmesini istediğiniz sizin tarafınızdan gönderi adresinin doğru girildiğini kabul etmiş olursunuz.

Ürün teslimi ancak VanCat Market’e siparişin doğru yazıldığını ve ücretinin doğru yatırıldığının tespiti halinde kargo yoluyla yapılır.

Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi siparişte kullandığınız Kredi Kartını göstermenizi ve/veya havale bilgilerinizi buna ek olarak da kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürününüzü size teslim eder.

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. . Kargo şirketi adreste üyeye ve/veya teslim almaya elverişli kişiye (2. dereceye kadar akraba) rastlayamadığı taktirde 1 kez ihbar bırakacaktır. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Aksi taktirde VanCat Market destek hattı olan 444 0 571 ‘i arayıp teslimat durumunu öğrenerek yeniden teslimin yapılmasını ister. Ya da destek@vancatmarket.com adresine Internet üzerinden yaptığı alışverişine ilişkin verilen sipariş numarasını belirterek siparişi hakkında bilgi almak istediğini belirten bir mail gönderip yanıt alabilir. Teslimat süreleri, vancatmarket.com adresinin ana sayfasında bulunan Teslimat bölümünde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilir.

VanCat Market’in sorumluluğunun ürünü kargoya teslim etmekle ürün ile ilgili sorumluluğunun sona erdiğini üye peşinen kabul ve taahhüt eder. Kargo şirketinden kaynaklanan gecikme, açık/gizli ayıplı mal tesliminden VanCat Market sorumlu değildir. Kargo’dan kaynaklanan bozulma, gecikme, açılmış ambalaj vb. tüm şikayetleri üyenin derhal (teslim ile aynı gün ve/veya ertesi gün) VanCat Market’e izahatlı ihbarı gerekmektedir. Süresi içinde yapılan müracaatlar müşteri memnuniyeti kapsamında değerlendirilecektir. Kötü niyetli, izahatsız ve geç yapılan bildirimlerden VanCat Market sorumlu olmayacaktır.

10. Ürün İadesi

Ürünlerin orijinal ambalajları açılmadığı sürece ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.

11. VanCat Market kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda VanCat Market defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten VanCat Market kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Trabzon Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

VanCat Market dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. VanCat Market, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

16. İstek ve şikayetlerinizi bildirmek

VanCat Market hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi destek@vancatmarket.com adresinden ya da 444 0 571 numaralı telefona bildirebilirsiniz.

Bu site içerisinde yer alan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları VanCat Market’e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.